Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13

The opening with installed light at the city square in Hammelev. Indvigning Indvigning

Amboltaurus at the waterhole. A new city square and public work, Hammelev in Grenå 2016.

Anne Maria Udsen has made a public manifestation to a new city square in Denmark in cooperation with landscape architect Christer Göransson. The three sculptures ”Amboltaurus at the waterhole” are made in a craft fusion between steel and corten steel.

Skulpturgruppen “Amboltaurus ved vandhul” är en flock nya medborgare i Hammelev, dock med solida rötter i byns historia. Här låg nämligen en gång bysmedjan där stålindustrin HSM, numera Grenås största företag, har sitt ursprung. Amboltaurusfigurerna, konstruerade av rostfritt stål och cortenstål i en skön förening, frigör sig från historiens glömska, stiger ned från sina fundament och samlar sig kring vattenhålet. Verket är gestaltat av landskapsarkitekt Christer Göransson samt konstnär Anne Maria Udsen