Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13

Indvigning Indvigning

A new city square called “Amboltaurus at the waterhole” listed in 2016.

Anne Maria Udsen has made a public manifestation to a new city square in Denmark in cooperation with landscape architect Christer Göransson.
The three sculptures ”Amboltaurus at the waterhole” are made in a craft fusion between steel and corten steel.

Skulpturgruppen “Amboltaurus ved vandhul” är en flock nya medborgare i Hammelev, dock med solida rötter i byns historia. Här låg nämligen en gång bysmedjan där stålindustrin HSM, numera Grenås största företag, har sitt ursprung. Amboltaurusfigurerna, konstruerade av rostfritt stål och cortenstål i en skön förening, frigör sig från historiens glömska, stiger ned från sina fundament och samlar sig kring vattenhålet. Verket är gestaltat av landskapsarkitekt Christer Göransson samt konstnär Anne Maria Udsen

Facebook
Instagram
Pinterest