Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 16
Slide 17
Slide 18
Slide 19
Contemporary art https://annemariaudsen.com Detail

Botanical kompositions 

Livets cyklus med födsel, väkst, alder och död är tråde som löber gennem mine arbejder.

Genom hele mit kunstnerskab har jeg arbejdet med det klassiske vanitasmotiv, som en ledetråd der løber i gennem hele min produktion. Inspirationen hentes i naturens forvandlinger og formler og udtrykket bliver poetisk og kan anvendes til at beskrive menneskets dybere lag.

 Jag ifrågasätter gränser mellan det naturliga och det konstgjorda samt mellan det äkta och det konstruerade, som rör sig i spänningsfält: t ex mellan att locka och att avvisa och mellan liv och död. I en verklighetsiakttagelse kombinerad med aningar och föreställningsförmåga, skildras element i förfall i bildkompositioner som relaterar till livet och förgängligheten.