Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 16
Slide 17
Slide 18
Slide 19
Altenativ text Detail

Botanical kompositions 

Gennem hele mit kunstnerskab har jeg arbejdet med det klassiske vanitasmotiv, som en ledetråd der løber i gennem hele min produktion. Inspirationen hentes i naturens forvandlinger og formler og udtrykket bliver poetisk og kan anvendes til at beskrive menneskets dybere lag.

Det velkendte og det som vi kender kan hurtigt afslørre detaljer som på ildevarslende vis minder os om, at intet varer evigt. Mine billeder bliver ofte en collage af stemninger med små vibrationer i de stoflige strukturer, som bliver skabt i de kemiske påvirkninger af metallet.

I en verklighetsiakttagelse kombinerad med aningar och föreställningsförmåga, skildras element i förfall i bildkompositioner som relaterar till livet och förgängligheten.
Livets cyklus med födsel, väkst, alder och död är tråde som löber gennem mine arbejder.

Facebook
Instagram
Pinterest