WELTCRONIC


WELTCRONIC
på Galleri Konstepidemin

Anne Maria Udsen

Anne Maria Udsens soloutställning WELTCRONIC i Konstepidemins  Pannrummet är en platsspecifik installation där skalbaggars exoskelett möter  arkeologiske eksperimenter och oidentifierbara växtarter i landskap som utmanar vår perception. Som en del av naturen är vi en del av den ömtåliga och oupphörliga processen, som förbinder liv och död. Udsen arbetar i något möte mellan människa och natur och skapar ett scenografisk potpurri av olika tekniker och material på utställningen. 

Verken rör sig i spänningsfältet mellan att locka och att avvisa, mellan det verkliga och det fantastiska samt mellan det naturliga och det artificiella. Naturen hybridiseras till en enkel cinematografi, som ett Memento Mori vilken blir en resa under huden i epidemins fotspår. Gränserna mellan det förflutna och existensen undersöks. 

Krig är den mest brutala formen av mänsklig verksamhet och förkroppsligas i serien Fältflora. Öden från djupet ser framåt genom det blomstrande havet av fynd i form militär ammunition, som Udsen har hittat ute på fältet i sin hemtrakt. Blomstren exponeras individuellt under kupor av glas.

Mörkret är vägledningen i berättelsen, men mörkret får aldrig det sista ordet. 

Anne Maria Udsen kommer från Århus i Danmark och bor och arbetar numera på Österlen i Skåne. Hon är en väletablerad bildkonstnär, som har deltagit i en mängd utställningar och har utfört utsmyckningar nationellt och internationellt. Hon debuterade internationellt på Royal Academy of Art i London i 2001 och har ställt ut på bland annat på Grand Palais i Paris och senast på Krapperups Konsthall. En del av detta projekt är skapat under arbetsvistelse på Statens verkstäder i Köpenhamn, som hör under Kulturministeriet.