Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Weltcronique is a kind of inverted drawing and the technique itself draws threads far back to antiquity etc. Weltcronique is a kind of inverted drawing and the technique itself draws threads far back to antiquity etc.

Som en del av naturen är vi en del av den ömtåliga och oupphörliga processen som förbinder liv och död. Krig är den mest brutala och fasansfulla formen av mänsklig verksamhet. 

I serien Fältflora I – VI exponeras detonerade granater i prydliga rader. Öden från djupet ser framåt genom det blomstrande havet av militär ammunition, som jag har ute på fältet i min hemtrakt. 

Gränserna mellan det förflutna och existensen undersöks.

Verket rör sig i spänningsfältet mellan att locka och att avvisa, det verkliga och det fantastiska och mellan det ordnade och det oordnade. Installationen består av skulpturala element och fotografi, där mörkret är vägledningen i berättelsen, men mörkret får aldrig det sista ordet. Utställningen blir en resa under huden i epidemins fotspår.