Anne Maria Udsen

Anne Maria Udsen undersöker gränslandet mellan människans byggprocesser och naturens nedbrytande krafter, och finner där förgänglighetens skönhet. Hon använder ofta flertydiga objekt, gestalter och industriella former som tages ur sitt sammanhang, isoleras och härvid får monumental karaktär. I en verklighetsiakttagelse kombinerad med aningar och föreställningsförmåga, skildras element i förfall i bildkompositioner som relaterar till livet och förgängligheten.

Genom åren har hon upparbetat en särskild teknik, där hon arbetar med bladmetaller, som förändras och utvecklas under kemiska processer och som hon blandar med oljemåleriet. Denna teknik ger hennes verk en spännvidd och en abstrakt dimension, så att hennes verk ofta framträder tredimensionellt i övergången mellan figuration och abstraktion.

Anne Maria Udsen ifrågasätter ofta samtida samhällsföreteelser i sina verk: Industribaronens barndom (djuretik) 1997-98, Outwit (barndomens minnen) 1998-99, Under huden (kvinnokroppen och kroppsideal) 2002-07 samt Genesis (genmanipulation) 2013 -. Residuum – something Remaining (imagination) 2017-

Debuterade på Den Frie i Köbenhavn (1995) och internationell debut på Royal Academy of Arts i London (2001).