BIOGRAFI

Anne Maria Udsen är en skånebaserad konstnär, grafiker, målare etc. Udsen arbetar i spændingsfeltet mellem historiska och nya tekniker.

Efter i många år att ha ställt ut i såväl nationella och internationella sammanhang finns Udsen också representerad på offentliga platser samt i offentliga och private samlingar. 

Debut från Royal Academy of Arts i London 2001 och Den Frie i Köbenhavn 1995. Udsen har b.la. ställt ut på Grand Palais i Paris, Ljungbergmuseet i Sverige, Vejle Kunstmuseum, Det Nationalhistoriske Museum i Danmark.

Anne Maria Udsen undersöker gränslandet mellan människans byggprocesser och naturens nedbrytande krafter och finner där förgänglighetens skönhet. Udsen har kuraterat, och deltagit i, flera grupp- och soloutställningar inom och utom landet. I sin konst  utforskar biodiversiteten, naturens inneboende skönhet och dess skörhet gentemot människans omfattande och ofta negativa intryck på miljön. I sine nyeste utställningar presenteras nya fotografiske verk.

Hon använder ofta flertydiga objekt, gestalter och industriella former som tages ur sitt sammanhang, isoleras och härvid får monumental karaktär. I en verklighetsiakttagelse kombinerad med aningar och föreställnings-förmåga, skildras element i förfall i bildkompositioner som relaterar till livet och förgängligheten. 

Genom åren har hon upparbetat en särskild teknik, där hon arbetar med bladmetaller, som förändras och utvecklas under kemiska processer och som hon blandar med oljemåleriet. Denna teknik ger hennes verk en spännvidd och en abstrakt dimension, så att hennes verk ofta framträder tredimensionellt i overgången mellan figuration och abstraktion.

Anne Maria Udsen ifrågasätter ofta samtida samhällsföreteelser i sina verk: Industribaronens barndom (djuretik) 1997-98, Outwit (barndomens minnen) 1998-99, Under huden (kvinnokroppen och kroppsideal) 2002-07 samt Genesis (genmanipulation) 2013-14.

Gestaltning I det offentlige rum: Skulpturgrupp (Amboltaurus ved vandhuld) et samarbete med landskapsarkitekt Christer Göransson. (2015 – 16). Tilverkad av och för HSM industri, Grenå, DK.

Utbildning: Visuell kommunikation och estetiska lärprocesser på Danmarks Lærerhøjskole 1993-94. Det Danske Kongelige Kunstakademi, efteruddannelse, Köpenhamn 2007 och igen  på Kunstakademiets Designskole, Köpenhamn 1989. Billedskolen på Jagtvej ved Bjørn Bråten, Köpenhamn (1990-91). Klassisk tecknarskola på Ny Carlsberg Glyptotek under handledning av Askov Jensen, Köpenhamn 1990. Holbæk Kunsthöjskole 1988.

Finns representerad på bland annat: HSM Industri, Roskilde business College, Köpenhamns rådhus och Thisted rådhus. DK. Privata samlingar nationellt och internationellt. 

Officiella porträtt: Borgmästare Ruth Scharling (Thisted Rådhus) Københavns och skoleborgmester Per Bregengaard (Københavns Rådhus) dessutom porträtt av urmager Ole Mathiesen etc.