ANNE MARIA UDSEN

“Sedan 2017 har jag arbetat med insekters kvarlämnade exoskelett. Det omfattande, och negativa, mänskliga avtrycket på vår miljö behandlas ofta i min konst. 

Jag fascineras av naturens perfektion och formspråk, och utforskar ofta ett hotande naturscenario. Genom att finna inspiration i naturens förvandlingar och formler blir uttrycket poetiskt och kan användas till att beskriva människans djupare lager. I en verklighetsiakttagelse kombinerad med aningar och föreställningsförmåga, skildras element i förfall i bildkompositioner som relaterar till livet och förgängligheten.” 

Anne Maria Udsen är en skånebaserad konstnär, grafiker, målare etc. Udsen arbetar i spændingsfeltet mellem historiska och nya tekniker.

Efter i många år att ha ställt ut i såväl nationella och internationella sammanhang finns Udsen också representerad på offentliga platser samt i offentliga och private samlingar. 

Debut från Royal Academy of Arts i London 2001 och Den Frie i Köbenhavn 1995. Udsen har b.la. ställt ut på Grand Palais i Paris, Ljungbergmuseet i Sverige, Vejle Kunstmuseum, Det Nationalhistoriske Museum i Danmark.