Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13

Indvigning Indvigning

A new city square, “Amboltaurus at the waterhole”, a public manifestation in Denmark

In 2016 Anne Maria Udsen has made a public manifestation to a new city square in Denmark including three sculptures ”Amboltaurus at the waterhole” made in steel, and in cooperation with landscape architect Christer Göransson.

Skulpturgruppen “Amboltaurus ved vandhul” är en flock nya medborgare i Hammelev, dock med solida rötter i byns historia. Här låg nämligen en gång bysmedjan där stålindustrin HSM, numera Grenås största företag, har sitt ursprung.
Amboltaurusfigurerna, konstruerade av rostfritt stål och cortenstål i en skön förening, frigör sig från historiens glömska, stiger ned från sina ekträfundament och samlar sig kring vattenhålet. Verket är gestaltat av landskapsarkitekt Christer Göransson samt konstnär Anne Maria Udsen

Facebook
Twitter
Instagram
Pinterest
LINKEDIN
SOCIALICON