Amboltaurus ved vandhul

Amboltaurus ved vandhul

Amboltaurus ved vandhul

Amboltaurus ved vandhul

Amboltaurus ved vandhul

Amboltaurus ved vandhul

Fusion mellem rustfrit stål og corten stål.

Amboltaurus ved vandhul

Amboltaurus ved vandhul

Amboltaurus ved vandhul

Amboltaurus ved vandhul

Amboltaurus ved vandhul

Amboltaurus ved vandhul

Indvigning

Amboltaurus ved vandhul

Indvigning

Amboltaurus ved vandhul

Amboltaurus ved vandhul

Amboltaurus ved vandhul

Amboltaurus ved vandhul

Amboltaurus ved vandhul

Amboltaurus ved vandhul

Amboltaurus ved vandhul

Amboltaurus ved vandhul

Amboltaurus ved vandhul

Amboltaurus ved vandhul

Amboltaurus ved vandhul

Sits

Amboltaurus ved vandhulAmboltaurus ved vandhulFusion mellem rustfrit stål og corten stål.Amboltaurus ved vandhulAmboltaurus ved vandhulAmboltaurus ved vandhulIndvigningIndvigningAmboltaurus ved vandhulAmboltaurus ved vandhulAmboltaurus ved vandhulAmboltaurus ved vandhulSits

Skulpturgruppen “Amboltaurus ved vandhul” är en flock nya medborgare i Hammelev, dock med solida rötter i byns historia. Här låg nämligen en gång bysmedjan där stålindustrin HSM, numera Grenås största företag, har sitt ursprung.
Amboltaurusfigurerna, konstruerade av rostfritt stål och cortenstål i en skön förening, frigör sig från historiens glömska, stiger ned från sina ekträfundament och samlar sig kring vattenhålet. Verket är gestaltat av landskapsarkitekt Christer Göransson samt konstnär Anne Maria Udsen