Gennem hele mit kunstnerskab har jeg arbejdet med naturen og forgængelighedens tema. Vores stadige fascination af afslutningen på verden, som vi kender den, udspringer af bevidstheden om vor egen dødelighed og det eksistentielle vilkår.

Jeg arbejder med visuel perception og mikser oliemaleriet med dekomponeret bladmetal for at give maleriet et ekstra dimension. Det er en form for assemblage og ved at kombinere forskellige teknikker indfanger jeg beskuerens opmærksomhed. Betragteren nærmer sig, når jeg lægger ud et visuelt duftslør!

Når mine værker fremtræder tredimensionelt i overgangen mellem figuration og abstraktion bliver det som en mental rejse. Det er ligesom at to verdener smelter sammen og skaber en helt ny æstetik, som jeg stadig udforsker. Det er først når den første henførelse har lagt sig at der opstår et lille ubehag. For hvad er det egentlig jeg ser?

Jeg arbejder med henførelsen som begreb og leger med modsætninger mellem det skønne – det uskønne, det virkelige – det uvirkelige etc.

Jeg opbygger et arkitektonisk rum af bladmetal på mit lærred og som jeg kan vælge at nedbryde eller underordne mig, når jeg laborerer videre med oljemaling. De alkymiske eksperimenter kan jeg ikke altid forudse, da teknikken kan byde på mange visuelle overraskelser. Alkymiske nedslag af spor, revner og erosioner i metallet bliver til kommunikative ledetråde i den samlede oplevelse af et værk.

Jeg åbner et vindue til en anden verden og  animerer beskueren til en mere intuitiv refleksion og oplevelse. Der opstår en parallel forskydning af fokus og spor bliver til “arkæologiske fund”,  der vidner om tidens tand og historiens sameksistens. Jeg vil gerne undersøge hvordan at æstetik og sansning kan være med til at danne udgangspunkt for udarbejdelsen af nye etiker, forståelses- og handlingsrum. Billeder skal ikke forklare, men tankerne må gerne snurre og det ikke meningen at man entydigt skal kunne aflæse motiverne. Jeg forsøger ikke at konkludere på vegne af min beskuer, men jeg vil jeg gerne tilbyde beskueren et rum for refleksion, et oplevelsesrum for eftertanke.

Mit lærred grunder jeg i mange pastose lag for at opnå det helt rigtige underlag at arbejde på. Jeg vil at beskueren virkelig skal sanse og fornemme alle momenter i tilblivelsesprocessen.

Fortællinger kan være krøllede tankespor af oplevelser, som jeg forsøger at fortolke til et almengyldigt sprog. Samtidig arbejder jeg med en meget dæmpet farvepalet.