Amboltaurus ved vandhul

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7

 

 

 

 

Skulpturgruppen “Amboltaurus ved vandhul” är en flock nya medborgare i Hammelev, dock med solida rötter i byns historia. Här låg nämligen en gång bysmedjan där stålindustrin HSM, numera Grenås största företag, har sitt ursprung.

Platsen ligger i byns centrum och i landskapets lågpunkt. Här finns nu ett nytt samlande torg invid församlingshus, idrottsförening och lekplats. Amboltaurus figurerna, konstruerade av rostfritt stål och cortenstål i en skön förening, frigör sig från historiens glömska, stiger ned från sina ekträ fundament och samlar sig kring vattenhålet. Verket är en jubileumsgåva från HSM:s grundare och direktör, Esben Möller, till hembyn. Verket är gestaltat av Christer Göransson, Mellanrum, samt Anne Maria Udsen