Monthly Archives: December 2017

Amboltaurus ved vandhul

        Skulpturgruppen “Amboltaurus ved vandhul” är en flock nya medborgare i Hammelev, dock med solida rötter i byns historia. Här låg nämligen en gång bysmedjan där stålindustrin HSM, numera Grenås största företag, har sitt ursprung. Platsen ligger i byns centrum och i landskapets lågpunkt. Här finns nu ett nytt samlande torg invid… Read more »